News

140 Joer Schéissendëmpel

De Schäffen- a Gemengerot vun de Gemenge Konsdref a Waldbëlleg invitéieren Iech ganz häerzlech op déi offizielll Feier fir de Gebuertsdag vum Schéissendëmpel e Sonndeg, den 21. Juli 2019. Les conseils échevinaux et les conseils communaux de Consdorf et de Waldbillig vous invitent cordialement à ...

Fermeture exceptionnelle

D’Gemeng bleift ausnamsweis zou mëttwochs, de 17. Juli 2019. Merci fir äert Versteesdemech. De Schäfferot. Les bureaux de l’administration communale resteront fermés exceptionnellement le mercredi, 17 juillet 2019. Merci de votre compréhension. Le collège échevinal.

Route barrée à Savelborn du 16 au 18 juillet 2019

Ab dem 16. Juli 2019 vun 15 Auer bis 18. Juli 2019, ass zu Suewelbur CR356 (P.K. 11480 – 11900) an CR358 (P.K. 900 – 2700) gespaart. Hei drënner fannt dir weider Detailer. Dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la dernière couche de roulement, les chaussées de la route...