News

What’s on

What’s on octobre

MOBILITÉITSDAG / JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

MOBILITÉITSDAG Samschdes, den 22.09.2018, 10.00-15.00 Auer, ZU CHRËSCHTNECH BEIM FUSSBALLSTERRAIN D’Gemeng Waldbëlleg an d‘Klimateam invitéieren Iech op hire Mobilitéitsdag. Um 10 Auer: Aweiung vun der Autoluedestatioun & der Grillplaz Um 11 Auer: En Tour mam Vëlo vu 7km iwwert Feldwee ...

Éischt Hëllef Cours

Deen nächsten Éischt Hëllef Cours gëtt a lëtzeboiescher Sprooch an der Fiels ofgehalen. Ausbilder Jeff HERR Aschreiwung 16.08 – 24.09.2018 Datumer 25.09.2018 19:30 – 21:30 02.10.2018 19:30 – 21:30 09.10.2018 19:30 – 21:30 16.10.2018 19:30 – 21:30 23.10.2018 19:30 ...

UNICEF – porte à porte campagne

D’UNICEF organiséiert an der Woch vum 27/08/2018 bis den 31/08/2018 eng « Porte à Porte » Campagne um Territoire vun der Gemeng Waldbëlleg. Bei dëser Campagne ginn d’Equipe vun UNICEF bei d’Leit heem schellen, fir si iwwert d’Aarbecht vun UNICEF z’informéieren a fir hinnen ...

Avis important/ Wichtiger Hinweis Recycling Center Junglinster

AVIS IMPORTANTS Cher client, Dans le cas où vous mettez à disposition votre carte d’accès personnelle à une entreprise travaillant chez vous et qui amène ainsi des déchets provenant de votre ménage, nous vous demandons de remettre à l’entreprise le certificat de provenance annexé dûment ...

Elections législatives du 14 octobre 2018 – vote par correspondance

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives. L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation. La demande doit parvenir au collège ...